Messuohjeita

MITEN MENESTYT MESSUILLA

Tehoa markkinointiin

Messut ovat tehokas markkinointiväline. Vahvuutena on suora vuorovaikutus tuotteita tai palveluja tarjoavan yrityksen ja niitä tarvitsevien asiakkaiden välillä. Vuorovaikutuksen vahvuutta lisää vielä se, että messuille asiakkaat tulevat omasta halustaan maksaen jopa sisäänpääsymaksun. Messuyleisö on siten varsin otollista ’maaperää’ kaupallisille vaikutuksille. Myös näytteilleasettajien keskinäinen kaupankäynti on usein merkittävää.

Suunnittele ennakkoon

 • Mitkä ovat messuille osallistumisen myynti-, kontakti- ja muut viestinnälliset tavoitteet?
 • Ketkä ovat potentiaaliset ostajamme, kuinka paljon heitä on, tulevatko he messuille?
 • Tarvitaanko ennakkomarkkinointia messujulkaisussa tai muissa medioissa?
 • Paljonko asiakaskutsukortteja tarvitaan ja kenelle lähetetään?
 • Järjestetäänkö oheistapahtumia tai mediatilaisuuksia?
 • Mihin on varaa ja henkiläresursseja, kuinka suuri osasto tarvitaan?

Hoida messujärjestelyt kunnolla

 • Realistisen aikataulun ja näyttelybudjetin laadinta
 • Vastuuhenkilön ja muiden tapahtumaan osallistujien nimeäminen
 • Henkilökunnan valmennus, myös pukeutumisen ja käyttäytymisen opastus
 • Näyttelyosaston suunnittelu ja rakentaminen
 • Sähkö- ja teleliittymien sekä muiden näyttelypalvelujen varaaminen (ajoissa!)
 • Kävijöiden houkuttelu osastolle ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen
 • Osastolla jaettavien esitteiden sisältö, ulkoasu ja riittävyys
 • Työnäytösten, tietoiskujen, videoiden tms hyödyntäminen esittelytyössä
 • Varautuminen jaettaviin liikelahjoihin, tavaranäytteisiin ja tarjoiluihin
 • Myyntisopimusten teon käytännön järjestelyt osastolla
 • Suoran myynnin järjestelyt ja tavaran riittävyydestä huolehtiminen
 • Asiakaskontaktien rekisteröinti
 • Saatujen kontaktien jälkihoito (kuka vastaa?)

Ota lisäksi huomioon

Messut on vuorovaikutteinen ja reaaliaikainen tapahtuma. On erittäin tärkeää, että jokaisella näyttelyosastolla työskentelevällä henkilöllä on selkeä kuva omasta tehtävästään, asetetuista tavoitteista sekä toiminnasta osastolla.Näyttelyyn osallistumisen tärkein tavoite on myynnin lisääminen luomalla uusia kontakteja ja pitämällä yhteyksiä vanhoihin asiakkaisiin. Tarkoituksena on nimenomaan hyödyntää joko heti messuilla tai messujen jälkeen jokainen varteenotettava kontakti. Saatujen kontaktien ja kauppojen määrä on messuonnistumisen tärkein mittari. Messujen jälkeen on syytä koota messutiimi palautepalaveriin, jossa verrataan onnistumista tavoitteisiin ja mietitään, mitkä asiat seuraavalla kerralla tehdään paremmin. Onnistumisesta on hyvä kertoa myös messujärjestäjälle.

Lopuksi: Muista ehdottomasti hoitaa messuilla saadut asiakaskontaktit!

Copyright:Suomen Messupromoottorit Oy