Messujulkaisun tiedot

MESSULEHDESSÄ JULKAISTAVAT TIEDOTTiedot ilmoitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen tapahtumaa.
Yrityksen/Yhteisön nimi:
Osaston numero:
Lehdessä julkaistava markkinointinimi (jos eri kuin yrityksen nimi):
Kotisivu:
Messuilla esiteltävät tuotteet/palvelut, max 120 merkkiä:
Osastollamme on mukana seuraavat yhteistyökumppanit / alanäytteilleasettajat / tuotemerkit, joiden tiedot toivomme
julkaistavan messulehdessä (vähintään markkinointinimi ilmoitettava):
Järjestäjä pidättää oikeuden lyhentää/muuttaa/poistaa näytteilleasettajan antamia
tietoja huomoiden messulehden tilan riittävyys. Asia sovitaan järjestäjän ja
näytteilleasettajan kesken.