Osallistumisehdot

1. Järjestäminen
Aika: 23. – 24.9.2017
Paikka: Kokkolan Urheilutalo
Vapaudentie 1, 67100 Kokkola
Järjestäjä: Suomen Messupromoottorit Oy
Rakenna-Sisusta-Asu –messut
www.messu.com
puh. +358 500 684 939

2. Aikataulu
pe 22.9. klo 07.00-21.00 rakentaminen
la  23.9. klo 10.00-16.00 messut avoinna
su 24.9. klo 10.00-16.00 messut avoinna
su 24.9. klo 16.00-23.00 purkaminen

3. Näyttelytilavuokra
Sisätilat: vuokra 80,00 €/m2 (+alv 24 %) omia
rakenteita käyttäen ja 110,00 €/ m2 (+alv 24 %)
sisältää seinärakenteet ja tekstittömän otsalaudan
Sisäosastojen kulmapaikkakorotus on + 10%.
Ulkotilat: vuokra 20 €/ m2 (+alv 24 %) omia
rakenteita käyttäen.

4. Näyttelytilan varaus
Sitova ilmoittautuminen tehdään ilmoittautumislomakkeella tai
netissä www.messu.com

5. Maksuehdot
Laskutus käynnistyy keväällä 2017, jolloin laskutetaan
50% kokonaisvuokrasta ja loppuosa (50 %) erääntyy
maksettavaksi noin kuukautta ennen tapahtumaa.
Muut näytteilleasettajapalvelut laskuttaa ko. palveluntarjoaja
tapahtuman jälkeen.

6. Peruuttaminen
Mikäli varauksen peruuttaminen tapahtuu 1.5.2017
jälkeen, jää 50 % vuokrasta järjestäjälle. Mikäli
peruuttaminen tapahtuu 1.8.2017 jälkeen, jää
näyttelytilavuokra kokonaisuudessaan järjestäjälle.

7. Messurakentaja
Näytteilleasettajapalveluita ja messurakentamista
koordinoi Suomen Messupromoottorit Oy, Helena
Nyman, puh 040 729 1563,
helena.nyman@messu.com.
Vastuullisena messurakentajana toimii: Taikalyhty
Oy. Tilaukset: http://taikalyhty.fi/vuokraamo/,
taikalyhty@taikalyhty.fi, reijo.kantola@taikalyhty.fi
tai puh. 0400 437 909.

8. Virtasyöttö
Osastolle tuleva virtasyöttö tulee tilata erikseen. Hinta etukäteen tilattaessa 10A/230V virtasyötölle 92 eur+alv ja 16A/230V virtasyötölle 99 eur+alv. Mikäli virtasyöttö tilataan rakennusaikana, hinta on 10A/230V virtasyötölle 119 eur + alv ja 16A/230V virtasyötölle 129 eur + alv.

9. Tilaukset
Rakenna-Sisusta-Asu –messujen kotisivuille www.messu.com
avataan tapahtumalle omat sivut. Sivut avautuvat n. 3
kuukautta ennen tapahtumaa. Tapahtumasivulta löytyvät
kaikki ohjeet ja tilauslomakkeet. Sivujen kautta voidaan tilata
mm. näytteilleasettajakortit, asiakaskutsukortit, sähköt,
valaistukset, rakenteet, kalusteet ja matot. KAIKKI
tilaukset voidaan toimittaa myös sähköpostilla tapahtuman
koordinaattorille helena.nyman@messu.com.

10. Näytteilleasettajakortit
Osaston hintaan sisältyy näytteilleasettajakortteja
seuraavasti:
-osaston koko 4-8 m2 kortteja 3 kpl
-osaston koko 9-15 m2 kortteja 4 kpl
-osaston koko 16-24 m2 kortteja 5 kpl
-osaston koko yli 25 m2 kortteja 6 kpl tai sopimuksen
mukaan. Yhteistyökumppaneiden sopimukseen
sisältyvät näytteilleasettajakortit sovitaan erikseen.

11. Messulehden näytteilleasettajaluettelo
Järjestäjä julkaisee messulehdessä luettelon, johon
tulevat maksutta kaikkien näytteilleasettajien
yhteystiedot ja päätuotteet/-palvelut.
Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta jakaa osastollaan
muita kuin omia mainoksia. Erilaisten useita eri
mainostajia sisältävien lehtien jakaminen on kielletty.

12. Rakentaminen ja purkaminen
Ilman rakenteita tilattujen osastojen rakentaminen
voidaan aloittaa perjantaina 22.9. klo 07.00
alkaen ja rakenteilla tilattujen osastojen klo 14.00.
Purkaminen voidaan aloittaa su 24.9. klo 16.00 ja
kaikki näyttelytavarat ja -rakenteet on poistettava
messualueelta 24.9. klo 23.00 mennessä.
Messujen rakennekorkeus on 250 cm. Korkeampiin
rakennelmiin on pyydettävä järjestäjältä lupa.
Väliseinien korkeuden (vakio 250 cm) ylittävä rakenne,
somistus tai näyttelyesine, jonka sijoittamiselle on saatu lupa,
on pidettävä vähintään 0,5 metrin etäisyydellä
naapuriosaston rajasta.

13. Siivous
Järjestäjä vastaa messualueen yleisten alueiden siivouksesta.
Näytteilleasettajat vastaavat omien osastojensa siivouksesta.
Rakennus-ja purkujätteet tulee toimittaa niille varatuille
jätelavoille

14. Vartiointi ja vakuutus
Järjestäjä huolehtii alueen yleisvartioinnista messujen
ja rakennus- sekä purkuvaiheen aikana.
Näytteilleasettajan on itse huolehdittava tarpeellisiksi
katsomistaan varkaus-, palo- tai muista vakuutuksista.

15. Tuotteiden myynti
Tuotteiden myynti messuilla on sallittua.

16. Ylivoimainen este
Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden messujen
peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan
ellei niitä voittamattomien esteiden vuoksi voida
toimeenpanna ilmoitettuna aikana.